خنده - نبش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1386,06,08
خنده

 

 

 

یه سئوال دارم ! چرا من در اوج لذت دیداری، شنیداری، جنسی و کلاْ جسمی وقتی به مرز اوج توصیف ناپذیر غیر قابل تصورش می رسم آخرین عکس العملم [خنده] است ؟!! چرا خنده عکس العمل و پاسخ من به اوج لذته ؟!