تصادف - سقوط !! - نبش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1388,05,03
تصادف - سقوط !!

  

به نظرتون چرا ابعاد و تأثیرات خبر سقوط یک هواپیما بسیار گسترده تر و تأسف برانگیزتر و هولناکتر از تصادف های جاده ایه ؟ حتی اگر تعداد مجروحان و کشته شده گان یک تصادف جاده ای بیشتر باشه ؟ یعنی ارتباطی با پروسه و روال حادث شدن سانحه از نظر زمان بندی و کیفیتش داره ؟ اینکه تصادف های جاده ای در یک لحظه اتفاق می افتند و حوادث هوایی با کش و قوس بیشتری که امید نجات رو تا لحظه ی آخر برای همه زنده نگه میداره (و چه فیلمهایی هم در این راستا ساخته شده) و به طرز جالبی وجود قسمتی به نام جعبه ی سیاه (که در هیچ وسیله نقلیه زمینی نیست !) به رمز و راز گونه گی این وسیله و کنجکاوی های پس از وقوع سانحه افزوده ! نمی دونم تو هایپری فکر می کردم میشه ارتباطی با آسمان ، تمثیل سقوط و هبوط داشته باشه ؟ بعید می دونم ! شاید چون نظر به ارتفاع در معرض دیده گان شاهدان بیشتری قرار داره ... !! یا چون وقوعش در نظر همه معادل مرگه و استثناء کم داره یا ... نمی دونم .. یه گیر ساده بود!