سالگرد - نبش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1386,08,30
سالگرد
اینجا هم یک ساله شد ... پرستشگاه تو ... گهواره ی امن و آرام من ... شیدرخ ... یک متن طلب تو ... وسایلمون رو بستیم هیچی در دسترس نیست . یکی خیلی وقت پیش نوشته بودم رو برات میزارم . تا قبل رفتنت . با یه موسیقی که امشب با هم گوش کردیم . بعد از نقل و مکان . جاشو برات رزرو کردم . زودی میام و مینویسم . به زودی ...