پاسور - نبش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1386,03,31
پاسور

یه تجربه ی متفاوت و نو .. تصویر کردن روابط خاص زندگی طبیعی بر یک ماشین .. رفتارهای نو ، دیالوگ های متفاوت .. حس ها و برخوردهای پیش بینی نشده ! عاشق ماشین شدن ! نارو خوردن .. قدر نشناسی .. ترس .. غم .. شک .. تعجب .. لذت .. نفرت .. رقابت .. رندی .. فداکاری .. فداکاری .. خود واقعی .. بی پرده و سانسور خودت هستی و دوباره زندگی می کنی !! به شیوه ای جدید .. ممنوعیت های اجتماعی و سدهای روانی وجود ندارن ! شیره ی زندگی رو مکیدن ! بودن با آدمها آنطور که نبودی ! گسترش وسعت تجربه و شناخت و احساس ! شاید هم ادراک دیگری از انسان ، جامعه ، هستی و خود ! باور کن اگراندیسمان نمی کنم . اینها رو به من داده ! کاش میشد بگم چه حسی بود ! هارت رو میگم ! بازی ویندوز ! یکی دیگه از اعتیادهای من ! حکم ، شلم ، بلوف ، ۲۱ ... ورق یعنی زندگی ! یعنی شخصیت واقعی آدمها .. شاه کلید فهم و درک احساس و شخصیت درونی آدمها .. ایمان دارم بهش .