خوابهای مشوش ۰۱ - نبش
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1386,03,23
خوابهای مشوش ۰۱

 


Radiohead - OK Computer: Fitter Happier
(download: 960k, stream: 480k))

 

پنج ساعت در خواب و بیداری .. اوج شکنجه .. درد مفاصل .. گرما .. تشنگی .. سوزش و خشکی گلو .. سیگار لعنتی ! اوه پشه !! همینو کم داشتم ! خواب های نصفه و نیمه .. بی ربط و غیر منسجم ! آدمهای نشانه دار .. سلام خانم .. لبخند شما یعنی تسلیم ! درسته ؟ شما روی پیشونیتون علامت 10 خاج دارین ! من این عدد رو می شناسم .. دوست دارمش !

خیابون کشاورز .. ناجی چاق کتک خور ! سیاه ورزیده .. فرار .. فرز .. طراوت .. دیوار علی .. سگ همسایه .. نوشیدنی .. پی .. مغازه ی ما .. سوراخ دیوار .. دما ، فضا ، هوا و مناظر بدیع .. دلتنگی شدید پس از لذت بی نظیر ..

پرتاب شدن به بیابان عربستان .. دویدن به دنبال عرب سیاه چرده ی دزد ! ماسه های داغ کویر .. تیز .. گرفتنش .. مکث بر زدن یا ... ؟ برگشتن .. چند عرب سیاه دیگر با شدت و خشم و جدیت به سمتم می دوند ! در رفتن ! ترس ! توی بیابان به کجا می شود فرار کرد ؟ پناه برد ؟ گریخت ؟ پیامش این بود ؟

هوا روشن شده ! اذان .. حجم خاطره .. اوه ! غصه ی فشار خواب آلودگی فردا ! سرگیجه ی بی لذتی و بی هدفی !